Δίκτυο Συνεργατών

Η “LG i.s. Ασφαλιστικές Υπηρεσίες”διατηρεί ένα σημαντικό Δίκτυο Συνεργατών που καλύπτει όλη την Ελλάδα με στόχο την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της. Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που συμμετέχουν στο δίκτυο συνεργατών τυγχάνουν ανεξάρτητοι, αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες και όχι αντιπρόσωποι.Η εξασφάλιση της ικανοποίησης του πελάτη με τη προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας είναι στόχος πρωταρχικής σημασίας για εμάς.

                               mondialLogo