Ασφάλειες Επιχειρήσεων

Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο!

Ζείτε από τη δουλειά σας. Η επιχείρησή σας εξασφαλίζει το εισόδημα για εσάς και την οικογένειά σας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να λειτουργεί απρόσκοπτα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, χωρίς εμπόδια.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος, την τοποθεσία ή το αντικείμενο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, οι κίνδυνοι που απειλούν την επιχείρησή σας είναι πολλοί, απρόβλεπτοι και με δυσάρεστες συνέπειες. Τα προγράμματα ασφάλειας επιχειρήσεων εξασφαλίζουν ολοκληρωμένα την επιχείρησή σας προστατεύοντας τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενο και το εμπόρευμα, τον εξοπλισμό αλλά και τις βελτιώσεις που εσείς έχετε πραγματοποιήσει στο κτίριο. Έτσι μπορείτε με σιγουριά να εξασφαλίσετε ότι η επιχείρησή σας θα συνεχίσει να λειτουργεί ό,τι και άν συμβεί.

Kαθώς η δραστηριότητα κάθε επιχείρησης διαφοροποιεί τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται, τα προγράμματα εντάσσουν τις επιχειρήσεις σε διαφορετικές ομάδες. Με τον τρόπο αυτό, καθορίζονται τα ασφάλιστρα που αντιστοιχούν ειδικά στο είδος της κάθε μίας. Επιπλέον, όλες οι επιχειρήσεις δεν έχουν τις ίδιες προδιαγραφές, ούτε στα κτίρια στα οποία στεγάζονται ούτε και στο περιεχόμενο, δηλαδή στις βελτιώσεις που έχουν πραγματοποιήσει, στον εξοπλισμό ή στο εμπόρευμά τους. Τα προγράμματα ασφάλειας επιχειρήσεων σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τύπο ασφάλισης και το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που αντιστοιχεί στη δική σας επιχείρηση, ώστε να την καλύψετε με το σωστό τρόπο.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε μας προσφορά για το ασφαλιστικό πακέτο που σας ενδιαφέρει. Επικοινωνία